Počet záznamů: 1

Možnosti a východiska dialogu mezi islámem a Západem

 1. 1.
  0340883 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Možnosti a východiska dialogu mezi islámem a Západem.
  [Potentialities and points of departure for a dialogue between Islam and the West.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 87-91 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: intercultural dialogue * Islam versus West
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Účelem tohoto příspěvku je poukázat na některé problémové aspekty interkulturního dialogu mezi islámem a Západem spojené s obecným charakterem globalizačního vývojového procesu. Právo jednotlivých kultur pojímat tento obecný modernizační proces z hlediska vlastní kulturní perpektivy ale s sebou přináší nebezpečí diskriminace podstatných normativních specifik. Proto je třeba je rozvíjet možnosti a hledat východiska pro širší inter-normativní shodu.

  The aim of this article is to point to some problematic aspects of intercultural dialogue between Islam and the West which stem from the general character of process of globalisation. The right of individual cultures to conceive this general process of modernisation from the point of view of their own cultural perspective brings with it the danger of discrimination in basic normative specifics. For this reason it is necessary to open up potentialities and to seek points of departure for wider inter-normative agreement.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184031