Počet záznamů: 1

Model reprezentace znalostí v doporučeních

 1. 1.
  0340695 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Buchtela, David - Peleška, Jan - Veselý, Arnošt - Zvárová, Jana - Zvolský, Miroslav
  Model reprezentace znalostí v doporučeních.
  [Guideline Knowledge Representation Model (GLIKREM).]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 39, č. 1 (2009), s. 39-50 ISSN 0301-5491
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: reprezentace znalostí * GLIF model * doporučení
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Model reprezentace znalostí obsažených v lékařských doporučeních GLIKREM (GuideLInes Knowledge REpresentation Model) vychází z GLIF modelu, který byl publikován ve specifikaci GLIF3.5. GLIKREM obsahuje některé změny a rozšíření definice a implementace původního GLIF modelu. Cílem tohoto příspěvku je popis znalostního modelu GLIKREM, jeho konstrukce, implementace v XML, realizace datového rozhraní a použití výsledného modelu.

  The guideline knowledge representation system (GLIKREM) is based on a GLIF model which was published in a GLIF3.5 specification. GLIKREM contains some changes and extensions of the definition and implementation of the original GLIF model. The aim of this article is to give a description of GLIKREM, its construction, its implementation in XML, a realization of the data interface and use of the result model.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183885