Počet záznamů: 1

Způsob výroby anorganických nanovláken a/nebo nanovlákenných struktur obsahujících TiN, anorganická nanovlákna a/nebo nanovlákenné struktury obsahující TiN a použití těchto nanovláken

 1. 1.
  0340685 - UFCH-W 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Duchoslav, M. - Kavan, Ladislav - Rubáček, L. - Zukalová, Markéta - Procházka, Jan
  Způsob výroby anorganických nanovláken a/nebo nanovlákenných struktur obsahujících TiN, anorganická nanovlákna a/nebo nanovlákenné struktury obsahující TiN a použití těchto nanovláken.
  [METHOD FOR PRODUCTION OF INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES COMPRISING TITANIUM NITRIDE, INORGANIC NANOFIBRES AND/OR NANOFIBROUS STRUCTURES.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Elmarco s.r.o. Datum podání přihlášky: 06.05.2008. Datum udělení patentu: 24.12.2009. Číslo patentu: 301271
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: TiN nanofibers * TiO2 nanofibers
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Způsob výroby anorganických nanovláken a/nebo nanovlákenných struktur absahujících TiN z polymerní matrice obsahující alkoxid titanu rozpuštěný v rozpouštědlovém systému na bázi alkoholu obsahujícím chelatační činidlo, poly(vinylpyrrolidon) a přídavekkoncentrované kyseliny chlorovodíkové, při kterém se elektrostatickým zvlákňováním vyrobí organicko/anorganická nanovlákna uspořádaná v nanovlákenné struktuře, která se podrobí kalcinaci ve vzdušné atmosféře při teplotě 350-800 oC a vzniklá nanovlákna TiO2 uspořádaná v nanovlákenné struktuře se žíhají v proudu atmosféry NH3 při teplotě 400 až 900 oC, čímž se vytvoří TiN nanovlákna bez zbytkového TiO2. Použití těchto nanovláken pro výrobu kompozitních materiálů, zvláště pak elektrod a solárních článků.

  The invention relates to the method for production of inorganic nanofibres and/or nanofibrous structures comprising TiN from a polymer matrix containing titanium alkoxide dissolved in a solvent system on basis of alcohol containing chelating agent, poly (vinyl pyrrolidone) and addition of concentrated hydrochloric acid are through electrostatic spinning produced the organic/inorganic nanofibres, which are subject to calcination in the air atmosphere at the temperature from 350 to 800°C and the produced TiO2 nanofibres are annealed in a stream of NH3 atmosphere at the temperature from 400 to 9000C, by which the Tin nanofibres arecreated without the residual TiO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183877