Počet záznamů: 1

Architektonika a protoarchitektura

 1. 1.
  0340580 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Rezek, Petr
  Architektonika a protoarchitektura.
  [Architectonics and Protoarchitecture.]
  Praha: Filosofia, 2009. 284 s. ISBN 978-80-7007-295-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: protoarchitecture * architectonic
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušeností a architektonického myšlení. Protoarchtiektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady architektury –, ovšem odlišují se od ní mírou metafyzických východisek.

  The seventh volume of Petr Rezek's works investigates the physical base of architectonical experience and architectonical thinking. Protoarchitecture correspondes to Malevič' architectonic - both disciplines search the pressupositions of architecture-, however they differ in the extend of metaphysical standpoints.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183792