Počet záznamů: 1

Pilotní registr akutního infarktu myokardu - hodnocení kvality péče v non-PCI nemocnicích v průběhu 5 let

 1. 1.
  0340562 - UIVT-O 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Monhart, Z. - Grünfeldová, H. - Janský, P. - Zvárová, Jana - Faltus, Václav
  Pilotní registr akutního infarktu myokardu - hodnocení kvality péče v non-PCI nemocnicích v průběhu 5 let.
  [Pilot Register of Acute Myocardial Infarction - a 5-year Evaluation of Quality of Care in non-PCI Hospitals.]
  Vnitřní lékařství. Roč. 56, č. 1 (2010), s. 21-29 ISSN 0042-773X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: akutní infarkt myokardu * registr * rizikové faktory * kvalita péče * farmakoterapie * intervenční léčba
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie

  Práce popisuje demografická charakteristiky a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění neselektované populace pacientů s akutním infarktem myokardu a hodnotí diagnostické a terapeutické postupy na základě údajů pilotního registru vytvářeného v letech 2003-2007.

  Paper describes demographic characteristics and risk factors of cardiovascular diseases of a nonselected population of patients with acute myocardial infarction and evaluates diagnostic and therapeutic procedures based on data of a pilot registry developed in the period 2003-2007.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183776