Počet záznamů: 1

Kryštof Harant v kontextu alchymického konvolutu Šimona Tadeáše Budka – příspěvek k dějinám rudolfínské alchymie

 1. 1.
  0340418 - UDU-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hausenblasová, J. - Purš, Ivo
  Kryštof Harant v kontextu alchymického konvolutu Šimona Tadeáše Budka – příspěvek k dějinám rudolfínské alchymie.
  [Kryštof Harant in the context of alchemical convolute by Šimon Tadeáš Budek - contribution to the history of Rudolphine alchemy.]
  Historie - Otázky - Problémy. -, č. 1 (2009), s. 69-80 ISSN 1804-1132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Simon Thadeas Budek * Christoph Harant of Polžice * Rudolf II * alchemy * history
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Článek se zabývá zmínkou o Kryštofu Harantovi v alchymickém konvolutu rudolfínského alchymisty a hledače drahých kamenů Šimona Tadeáše Budka (ÖNB 11133). Zabývá se důvody, které Budka k uvedení Harantova jména vedly, a polemizuje se starším názorem, že Harant měl být svědkem alchymického experimentu. Ukazuje na širokou síť sociálních kontaktů, které Šimon Tadeáš Budek udržoval a do níž kromě císařových dvořanů patřili i lékaři či umělečtí řemeslníci.

  The article is about a mention of Kryštof Harant in alchemical convolute by a rudolphinian alchemist and searcher for precious stones Šimon Tadeáš Budek (ÖNB 11133). It examines reasons Budek had for mentioning Harant´s name and polemizes with an older opinion that Harant should have witnessed an alchemical experiment. The article also draws attention to a wide network of contacts maintained by Šimon Tadeáš Budek, which included not only emperor´s courtiers, but also physicians and artificiers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183659