Počet záznamů: 1

Červená kniha biotopů - shrnutí

 1. 1.
  0340342 - UEK-B 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kučera, Tomáš
  Červená kniha biotopů - shrnutí.
  [Habitat red data book - summary.]
  Mapování biotopů v České republice: východiska, výsledky, perspektivy. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009 - (Härtel, H.; Lončáková, J.; Hošek, M.), s. 66-71. ISBN 978-80-87051-36-8
  Grant CEP: GA MŽP SM/630/2/03
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: red data book * endangerment * vulnerability
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Stupeň ohrožení biotopů vychází z kritérií IUCN a byl stanoven pro všechny biotopy. Kriticky ohrožených (CR) je 10 biotopů a ohrožených (EN) 27 biotopů, prakticky všechny biotopy jsou ovlivněny člověkem.

  Critical assessment of habitats was based on the criteria IUCN. From total amount, the 10 habitats was evaluated as critically endangered (CR), 27 was endangered (EN) and allmost habitats were affected by people.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183606