Počet záznamů: 1

Marto Marto Marto Deníky 1927-1932

 1. 1.
  0340240 - UCL-M 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kocourek, J. - Jareš, Michal (ed.)
  Marto Marto Marto Deníky 1927-1932.
  [Marta Marta Marta Diaries 1927-1932.]
  Praha: Dauphin, 2009. 542 s. ISBN 978-80-7272-213-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Kocourek, Josef * diaries
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  V této edici přinášíme poprvé úplný přetisk všech dochovaných deníků představitele české meziválečné literatury Josefa Kocourka, které jsou uloženy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, bez úprav, doplňků či vynechávek.

  In this edition we present the first complete reprint of all the surviving diaries of Czech writer of the period between the two world wars Josef Kocourek, which are stored in "Vlastivědné muzeum" (Museum of Local History) in Šumperk, without modifications, supplements or omissions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183527