Počet záznamů: 1

Chalupářská subkultura v období tzv. normalizace a po roce 1989

 1. 1.
  0340014 - USD-C 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Schindler-Wisten, Petra
  Chalupářská subkultura v období tzv. normalizace a po roce 1989.
  [Cottagers: social aspects of a s subculture in everyday life studies in the so-called normalization period and after 1989.]
  Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnologie SAV - Národopisná spoločnosť, 2009 - (Profantová, Z.), s. 229-242. ISBN 978-80-88997-42-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: cottagers * everyday life * normalization
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Autorka se ve svém příspěvku věnuje otázce obrazu typické české rodiny v období tzv. normalizace a posléze transfromace. Soustředí se na skutečnost, jak a kdy rodinu zakládali příslušníci inteligence a analogicky příslušníci dělnických profesí, pozornost věnuje počtu dětí v rodině a především pak jejich výchově v daném rodinném prostředí. V této souvislosti se autorka rovněž zabývá problematikou zaměstnaností žen, délkou mateřské dovolené, dostupností primárních vzdělávacích institucí apod. V závěru studie se zamýšlí nad vnímáním a reflektováním hesla "Kdo nekrade, okrádá rodinu".

  In her essay, anthropologist Petra Schindler-Wisten investigates typical Czech family life in the normalisation and transformation period. She compares the strategies of both workers and intelligentsia regarding decisions about family matters: when and how to start a family, how many children to have, and style sof child rearing, in connection to related issues such as women‘s employment, the length of maternity leave, the accessibility of educational institutions, etc. In her conclusion, the author reflects on a popular saying of the period: "people who don’t steal (from the state), steal from their families".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183350