Počet záznamů: 1

Přes hranice včera a dnes anebo Obraz cest a cestování do zahraničí před rokem 1989 a po roce 1989 v paměti dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let 20. století

 1. 1.
  0340011 - USD-C 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Mücke, Pavel
  Přes hranice včera a dnes anebo Obraz cest a cestování do zahraničí před rokem 1989 a po roce 1989 v paměti dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.
  [Across the borders yesterday and today or The image of travelling abroad before and after 1989 in memory of workers and so called working intelligentsia class in Czechoslovakia from 1970s an 1980s.]
  Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnologie SAV - Národopisná spoločnosť, 2009 - (Profantová, Z.), s. 363-378. ISBN 978-80-88997-42-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: travelling abroad * Czechoslovakia * working intelligentsia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Pavel Mücke se ve své studii z historické perspektivy zaměřil na fenomén cestování a jeho interpretaci na základě rozhovorů s narátory pocházejícími z výše uvedených skupin. Jedná se o rámcové srovnání vzpomínek na předlistopadové období ve srovnání s s reflexí situace po roce 1989.

  Author as historian focused on the phenomenon of travel and its interpretation based on interviews with the narrators coming from the above mentioned groups. The aim is to compare memories to the periods before and after year 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183347