Počet záznamů: 1

Structural characteristics and thermal stability of Al-5.7Cr-2.5Fe-1.3Ti alloy produced by powder metallurgy

 1. 1.
  0339752 - FZU-D 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vojtěch, D. - Michalcová, A. - Pilch, Jan - Šittner, Petr - Šerák, J. - Novák, P.
  Structural characteristics and thermal stability of Al-5.7Cr-2.5Fe-1.3Ti alloy produced by powder metallurgy.
  Journal of Alloys and Compounds. Roč. 475, 1-2 (2009), s. 151-156 ISSN 0925-8388
  Grant CEP: GA ČR GES3T/06/E002; GA AV ČR(CZ) IAA200100627; GA AV ČR KAN300100801
  GRANT EU: European Commission(XE) 515813 - AVALON
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: powder metallurgy, Al alloys, therma properties * Al alloys * thermal properties
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.135, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TWY-4T5JP9H-B&_user=625012&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStr

  Structural characteristics and thermal stability of Al-5.7Cr-2.5Fe-1.3Ti alloy produced by powder metallurgy are studied in the presented paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183186