Počet záznamů: 1

Fylogenetický vývoj imunity obratlovců

 1. 1.
  0339685 - MBU-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šíma, Petr
  Fylogenetický vývoj imunity obratlovců.
  [Fylogenetic evolution of vertebrate immunity.]
  Veterinární imunologie. Praha: Grada Publishing, a.s, 2009, s. 127-128. ISBN 978-80-247-2464-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: fylogenetic evolution * immunity * vertebrate
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie

  Vznik specifické adaptivní imunity u obratlovců je spojen s vývojem základního tělního konstrukčního plánu, který umožnil vznik nových struktur a orgánů

  The emergence of specific adaptive immunity in vertebrates is associated with the development of basic tělního design plan, which allowed the emergence of new structures and institutions
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183134