Počet záznamů: 1

Rozděleni minulostí. Československá sociální demokracie vl etech 1989-1992

 1. 1.
  0339643 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zahradníček, Tomáš
  Rozděleni minulostí. Československá sociální demokracie vl etech 1989-1992.
  [The pasts that divide. The Czechoslovak social democratic party, 1989-1992.]
  Soudobé dějiny. Roč. 16, 2/3 (2009), s. 333-358 ISSN 1210-7050
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1189
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovak social democratic party * november 1989
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Na konci 90. let se sociálnědemokratická strana stala nejsilnější politickou silou v zemi. Studie zkoumá, proč se hnutí s tak významnou historií i potenciálem prakticky nedokázalo uplatnit bezprostředně po listopadu 1989 v diskusích o minulosti. Představuje sociální demokracii jako různorodé uskupení, v němž se scházeli skupiny a lidé odlišných zkušeností, které každé téma spjaté s minulostí štěpilo. Hlavní z nich podrobněji představuje a popisuje i jejich obtížné sžívání v počátcích české polistopadové politické scény.

  In the late-1990s the Czech Social Democratic Party became the strongest political force in the country. This article is concerned with the question of why it was unable after Changes of November and December 1989 to influence the Czech public and become involved in the political debates about the Communist past. It considers who actually were the most important first actors in Social Democratic politics, and stresses the role played by the most important initial differences between them in their attitudes towards tradition and certain personal lives before November 1989.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183103