Počet záznamů: 1

Charakterizace mikrobiálních populací v průběhu kompostování kontaminované půdy

 1. 1.
  0339629 - MBU-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Petránková, Mirka - Čechová, Zuzana - Brennerová, Mária - Cajthaml, Tomáš
  Charakterizace mikrobiálních populací v průběhu kompostování kontaminované půdy.
  [CHARACTERIZATION OF MICROBIAL POPULATIONS DURING COMPOSTING OF CONTAMINATED SOIL.]
  Odpadové fórum 2009 - sborník přednášek. Praha: PCHE-PetroChemEng, 2009, s. 3607-3610. ISBN 978-80-02-02108-7.
  [Odpadové fórum. Milovy (CZ), 22.04.2009-24.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06156; GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Phospholipid fatty acids * biodegradation * composting
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Bioremediace je jedna z nejvýhodnějších metod pro dekontaminaci znečištěných půd. Její účinnost závisí na několika faktorech, nejvíce však na schopnosti bioremediačních organismů degradovat cílové polutanty, na fyzikálně-chemických vlastnostech polutantů (např. rozpustnost ve vodě) a na vlastnostech půdy. Kompostování se ukazuje jako vhodná technika pro remediaci půd kontaminovaných např. PAU. Proces je založen na schopnosti mikrorganismů degradovat organický materiál v závislosti na termogenezi. Teplota uvnitř kompostovací jednotky může dosáhnout až 75 stupňů C. Pro remediaci je kompostovací substrát jednoduše smíchán s částí kontaminované půdy

  Bioremediation is an indisputably advantageous approach to cleaning up contaminated soils. The efficiency of bioremediation depends on a number of factors, the most important of which are the ability of the bioremediative organism to degrade the target pollutants, the pollutant’s intrinsic properties (aqueous solubility being of key importance), and soil parameters. Composting has been recently shown to be efficient for remediation of soils contaminated e.g. with PAHs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005748