Počet záznamů: 1

Úvodem: Spisovatel jako veličina ekonomická

 1. 1.
  0339526 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Janáček, Pavel
  Úvodem: Spisovatel jako veličina ekonomická.
  [Introduction: The writer as an economic value.]
  "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2009 - (Breň, T.; Janáček, P.), s. 9-18. ISBN 978-80-85778-68-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * economy * publishing * New Economic Criticism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie představuje východiska analýzy vzájemného vztahu literární kritiky a ekonomiky, literárním životem a ekonomickými procesy. Prezentovány jsou myšlenky uznávaných sociologů (D. Bell, P. Bourdieu), ekonomů (G. la Blanc), literárních kritiků (W. Charvat, S. J. Schmidt) a představitelů tzv. "nového ekonomického kriticismu".

  The paper presents introductory remarks to the intersections between literary criticism and economy, literary and economic life. The thoughts of some accomplished social theorists (D. Bell, P. Bourdieu), economists (G. La Blanc), literary critics (W. Charvat, S. J. Schmidt), and the proponents of the so-called „New Economic Criticism“ are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183030