Počet záznamů: 1

Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí

 1. 1.
  0339460 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dostál, Miroslav - Topinka, Jan - Nožička, J. - Šrám, Radim
  Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí.
  [The impact of air pollution on children´s morbidity.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 15-22 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: air pollution * children * bronchitis
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Vliv znečištění ovzduší na nemocnost dětí byl studován na souboru 1007 dětí narozených v letech 1994-1998 a žijících ve dvou okresech ČR s rozdílným stupněm znečištění (Prachatice-nízký, Teplice-vysoký). Výsledky naznačují, že mezi faktory ovlivňující zvýšení nemocnosti dětí pravděpodobně patří take vyšší populační hustota a vyšší koncentrace NO2 v městském ovzduší.

  The impact of air pollution on childrens´ morbidity was studied in the birth cohort of children delivered in 1994-1998 (N=1007) and living in two districts of the Czech Republic with different air pollution (Prachatice-lower, Teplice-higher). The results suggest that a higher population density and a higher concentration of NO2 in the urban environment may be among factors underlying an increased morbidity of children.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182979