Počet záznamů: 1

Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace – nové poznatky 2008-2009

 1. 1.
  0339457 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim
  Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace – nové poznatky 2008-2009.
  [The impact of air pollution on human health – new knowledge 2008-2009.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 4-8 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: air pollution * human health * asthma in children
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Přehled nových poznatků získaných při studiu vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace (zejména dětí): vliv na střední délku života, analýza genomu, vliv na astma u dětí, výsledky těhotenství, ovlivnění vývoje dětí, přehled znečištění ovzduší k-PAU v ČR, cíle a první výsledky Programu Ostrava.

  A review of a new knowledge obtained in studies on the effect of air pollution on the health of population (especially on children): impact on medium life expectancy, analyses of gene expression in whole human genome, impact on asthma in children, pregnancy outcome, influence on child´s development, air pollution by c-PAHs in the Czech Republic, aims and first results of the Ostrava Program.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182976