Počet záznamů: 1

Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu

 1. 1.
  0339414 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Knésl, I. - Pašava, J. - Ackerman, Lukáš - Lukeš, P.
  Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách letovického metaofiolitového komplexu.
  [Distribution of PGE in the non-mineralised mafic rocks from the Letovice metaophiolite complex.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 166-168 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: PGE * mafic rocks * ophiolite complex
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-47.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-47.pdf

  Byly studovány nemineralizované horniny z několika lokalit letovického komplexu. Horniny byly analyzovány na obsahy platinových kovů (PGE) a jejich chemismus byl srovnán s podobnými horninami ze strukturního vrtu HSV-1 blízko Svitav a s ostatními ofiolity. Bylo zjištěno že poměry kovů letovického komplexu jsou velmi podobné světovým ofiolitovým komplexům, což může naznačovat stejnou genezi pro tyto studované horniny.

  The non-mineralized mafic rocks from several localities of the Letovice crystalline complex were studied. Concentrations of PGE were detected (Ir up to 4.38 ppb, Ru up to 7.29 ppb, Rh up to 0.91 ppb, Pd up to 1.81 ppb, Pt up to 12.41 ppb), Ni (up to 2,240 ppm), Cu (up to 497 ppm) and Cr (up to 5,479 ppm) and compared with results from non-mineralized rocks of the HSV-1 structural borehole at Svitavy and other ophiolites. Various metal ratios in the Letovice samples indicate close geochemistry with other world ophiolite complexes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182947