Počet záznamů: 1

Když se řekne tradice… Poznámky k vývoji instrumentální interpretace moravského hudebního folkloru ve 20. století

 1. 1.
  0339404 - UEF-S 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uhlíková, Lucie
  Když se řekne tradice… Poznámky k vývoji instrumentální interpretace moravského hudebního folkloru ve 20. století.
  [When one says traditions… Notes on the development of instrumental interpretation of Moravian music folklore in 20th century.]
  Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Stredoslovenském múzeum - Múzeum ľudového tanca, 2009 - (Lukáčová, A.), s. 68-75. ISBN 978-80-970349-7-9.
  [Folklorismus včera a dnes. Banská Bystrica (SK), 23.10.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folk music * brass band * folklorism * cimbalom band * Moravia * ethnocultural traditions
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek je věnován vývoji a funkci hudebních seskupení interpretujících moravský hudební folklor (hudecká, cimbálová a dechová hudba) a zároveň spjatých s místními etnokulturními tradicemi.

  The study deals with the development and function of music groups interpreting Moravian folk music (string, cimbalom and brass bands) and their connection with local ethnocultural traditions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182944