Počet záznamů: 1

Dialog mezi kulturami by se měl stát nezbytností, náš věk je globální. Rozhovor s íránskými filosofy

 1. 1.
  0339142 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrubec, Marek
  Dialog mezi kulturami by se měl stát nezbytností, náš věk je globální. Rozhovor s íránskými filosofy.
  [A Dialogue among Cultures Should Be Necessary, Our Age Is Global: An Interview with Iranian Philosophers.]
  ProFil. Roč. 10, č. 1 (2009), s. 1-2 ISSN 1212-9097
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Dialogue * global * cultures
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Dialogický či přesněji polylogický text přináší pohled na téma globálního interkulturního vztahu mezi islámskou a západní kulturou především z historicko-filosofického hlediska prostřednictvím dvou českých autorů zaměřených na interkulturní dialog a prostřednictvím perspektiv výzkumných programů významných vědeckých osobností z islámského regionu.

  A dialogical – or more specifically polylogical – text brings the point of view on the theme of global intercultural relation between the Islamic and Western cultures especially from the historical-philosophical perspective by means of two Czech authors focused on an intercultural dialogue and by means of perspectives of research programs of important scientific personalities from the Islamic region.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182736