Počet záznamů: 1

Kapalinový rotační seismometr

 1. 1.
  0338987 - GFU-E 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Jedlička, Petr - Buben, Jiří - Kozák, Jan
  Kapalinový rotační seismometr.
  [Fluid rotational seismometer.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 29.12.2008. Datum udělení patentu: 30.12.2009. Číslo patentu: 301385
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: rotational seismometer * tube filled by liquid * pick-up of pressure variations
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Kapalinový rotační seismometr je tvořen obvodově uzavřenou trubicí naplněnou kapalinou, která má v jednom místě vnitřní pevnou přepážku. V kapalině je nejméně jeden snímač tlaku připojený na převodník spojený s vyhodnocovacím zařízením. Snímač tlaku může být umístěn poblíž pevné přepážky nebo mohou být tyto snímače tlaku umístěny po obou stranách pevné přepážky. Trubice může mít kruhový nebo čtvercový tvar nebo může být vytvořena jako spirála.

  Fluid rotational seismometer consists of a closed tube filled by suitable liquid. The inner space of tube is locked in one point by rigid barrier normal to the tube inner axis. In the liquid at least a one pick-up recording pressure variation is installed, connected on line with the evaluation equipment. The pick-up(s) of pressure variations monitoring may be located in the vicinity of the rigid barrier or along its both sides. The tube can be shaped as a ring or square or as a spiral.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182623