Počet záznamů: 1

Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008

 1. 1.
  0338914 - ARU-G 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Brych, V. - Dragoun, Z. - Křivánek, Roman
  Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
  [Geophysical survey of abandoned premonstrate canonia in Louňovice pod Blaníkem. Preliminary results in 2008.]
  Vladislav II. : druhý král z Přemyslova rodu : k 850. výročí jeho korunovace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Mašek, M.; Žemlička, J.; Sommer, P.), s. 107-115. ISBN 978-80-7106-512-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Vladislav II. * monastery * geophysical survey
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kapitola v knize shrnuje výsledky geofyzikálního průzkumu v areálu zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Nový nedestruktivní průzkum doplnil informace k vymezení i výkladu lokality již dříve zkoumané záchranným archeologickým výzkumem.

  Chapter in book summarized results of geophysical survey of abandoned premonstrate canonia in Louňovice pod Blaníkem. New non-destructive survey amended information about separation and interpretation of site which was earlier observed by rescue archaeological excavation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182567