Počet záznamů: 1

Česká literární věda v exilu 1968 - 1989: nástin situace

 1. 1.
  0338903 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Česká literární věda v exilu 1968 - 1989: nástin situace.
  [Czech literary studies in exile 1968 - 1989: an introduction.]
  Slovenská literatúra. Roč. 56, 6* (2009), s. 61-71 ISSN 0037-6973
  Grant CEP: GA ČR GP405/06/P336
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * literary studies * exile * structuralism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie k české literární vědě v exilu 1968 - 1989, k exilovým vědeckým institucím a přenosu vědecké tradice českého strukturalismu do zahraničí.

  A study analysing Czech literary studies in exile 1968 - 1989, discussing exile academic institutions and the transfer of the tradition of Czech structuralism abroad.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182559