Počet záznamů: 1

Josef a Vladimír Úlehlovi - mezi pedagogikou, biologií a národopisem

 1. 1.
  0338850 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zobačová, Andrea
  Josef a Vladimír Úlehlovi - mezi pedagogikou, biologií a národopisem.
  [Josef a Vladimír Úlehla - between education, biology and ethnography.]
  Národopisný věstník. 26 / 68/, č. 1 (2009), s. 135-157 ISSN 1211-8117.
  [„Na pomezí oborů“. O interdisciplinární spolupráci národopisu s příbuznými společenskovědními obory. Jindřichúv Hradec, 24.09.2008-25.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: education * biology * ethnography * religious studies * tradition
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  J. Úlehla, učitel, ředitel měšťanských škol a organizátor pedagogického života na Moravě, a jeho syn V. Úlehla, biolog, hudební folklorista a vysokoškolský profesor, významně ovlivnili obory, v nichž působili, zejména pedagogiku, biologii a národopis.

  J. Úlehla - a teache, headmaster of secondary schools and organizer of pedagogical life in Moravia, and his son V. Úlehla - a biologist, musical folklorist and university professor, significantly influenced their fields of study, especially education, biology and ethnography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182512