Počet záznamů: 1

Neznámý ediční projekt "pražské vlastenské společnosti" z roku 1786

 1. 1.
  0338622 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav
  Neznámý ediční projekt "pražské vlastenské společnosti" z roku 1786.
  [Unknown editional project of "pražská vlastenská společnost" in 1786.]
  Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009 - (Hanzová, B.; Sichálek, J.; Lehečka, B.), s. 194-203. ISBN 978-80-85778-65-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * publishing * editions
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie analyzuje na základě prenumeračního seznamu neuskutečněný ediční projekt překladů beletrie, dramatické, populární filozofické a teologické literatury do češtiny a pokouší se rovněž určit iniciátora tohoto projektu a analyzovat příčiny jeho nerealizace. Připojena je edice.

  A study analyses on the base of subscriber index the not accomplished editor´s project of Czech (from German) translations of belles-lettres, dramas a popular philosophical and theological literature and attempts to find out the initiator of project and to analyse the reason of its failure. An edition is included.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182349