Počet záznamů: 1

Ontogenetic development of cardiac tolerance to oxygen deprivation – possible mechanisms

 1. 1.
  0338603 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Ošťádal, Bohuslav - Ošťádalová, Ivana - Kolář, František - Charvátová, Zuzana - Netuka, I.
  Ontogenetic development of cardiac tolerance to oxygen deprivation – possible mechanisms.
  [Ontogenetický vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku - možné mechanismy.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S1-S12 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hypoxia/ischemia * cardiac tolerance * ontogenetic development
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Immature heart is significantly more tolerant to oxygen deficiency than the adult myocardium. Resistance of the adult myocardium may be influenced by perintal hypoxia

  Nezralé srdce je odolnější k nedostatku kyslíku než myokard dospělý. Odolnost dospělého srdce může být zásadně ovlivněna perinatální hypoxií
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182333