Počet záznamů: 1

Mild temperature stress modulates cytokinin content and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity in young pea plants

 1. 1.
  0338594 - UEB-Q 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaseva, I. - Todorova, D. - Malbeck, Jiří - Trávníčková, Alena - Macháčková, Ivana
  Mild temperature stress modulates cytokinin content and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity in young pea plants.
  [Mírný teplotní stres ovlivňuje obsah cytokininů a aktivitu cytokinin oxidázy/dehydrogenázy v mladých rostlinách hrachu.]
  Acta Agronomica Hungarica. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 33-40 ISSN 0238-0161
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Cytokinin oxidase/dehydrogenase * Cytokinins * Pea
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX: EC 1.5.99.12) is able to provide a means for the rapid turnover of its substrate and it has been considered responsible for changes in the cytokinin pool in an adverse environment. Mild temperature stresses (10°C and 33°C average) were applied to young pea plants of two varieties (cvs. Manuela and Scinado) in order to assess the response of the cytokinin pool and CKX activity to altered growth conditions. Both temperature treatments increased the isopentenyl adenine (iP) and isopentenyl adenine riboside (iPR) contents in stressed plants. This trend was far more pronounced in the leaves. Low temperature additionally resulted in elevated cis zeatin riboside ( cis ZR) and CKX activity. Heat did not influence the enzymatic activity in the leaves, while opposing trends were observed in the root-derived CKX activity of the two tested varieties. The data suggest that variance in the temperature provokes adaptive reactions in the cytokinin pool.

  Cytokinin oxidáza/dehydrogenáza (CKX: EC 1.5.99.12) zajišťuje rychlý turnover cytokininů a mění složení „poolu” cytokininů za nepříznivých podmínek. Sledovali jsme vliv mírného teplotního stresu (10o a 30o C) na „pool“ cytokininů a aktivitu CKX mladých rostlin hrachu kultivar Manuela a Scinado. Za obou teplotních stresů se zvyšoval obsah isopentenyl adeninu (iP) a jeho ribosidu (iPR). Toto zvýšení bylo mnohem vyšší v listech. Při nízké teplotě se zvyšoval i obsah cis-zeatinu a aktivita CKX. Teplo neovlivnilo aktivitu CKX v listech, ale zvyšovalo aktivitu CKX v kořenech obou kultivarů. Podle těchto výsledků lze předpokládat, že adaptace na změny teploty souvisí s hladinou cytokininů, udržovánou aktivitou CKX.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182326