Počet záznamů: 1

Experimentální výzkum dynamiky lopatkového kola s dvojnásobnou periodicitou

 1. 1.
  0338556 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pešek, Luděk - Vaněk, František - Půst, Ladislav - Bula, Vítězslav - Cibulka, Jan
  Experimentální výzkum dynamiky lopatkového kola s dvojnásobnou periodicitou.
  [Experimental investigation of dynamic of blade wheel with double periodicity.]
  Dynamika strojů 2010. Praha: Institute of thermomechanics AS CR, 2010 - (Pešek, L.), s. 45-54. ISBN 978-80-87012-24-6.
  [Dynamika strojů 2010. Praha (CZ), 02.02.2010-03.02.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1166
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: dynamics * bladed wheel * rotation * mistuning
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Model zkušebního lopatkového kola byl rozladěn implementací dvou svazků lopatek opatřenými tlumícími hlavami. Tyto svazky byly umístěny na jednom průměru kola vzájemně proti sobě. Pro experimentální výzkum dynamiky kola za rotace bylo použito elektromagnetické síly s rozmítaným frekvenčním buzením. Pro optimální vyhodnocení funkcí frekvenčního přenosu a identifikaci vlastních čísel bylo navrženo frekvenční pásmo buzení z důvodu polyharmonického obsahu elektromagnetické síly.

  The model of the test bladed wheel was mistuned due to the implementation of additional two groups of blades with damping heads fixed on opposite ends of the diameter. The bladed wheel with double periodicity arised. The electromagnetic excitation with sweep excitation was applied to the rotating wheel for experimental investigation of the wheel dynamics. Due to multiharmonic content of the electromagnetic force, the excitation frequency range was selected for an optimal evaluation of frequency response function and identification of split eigenvalues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182296