Počet záznamů: 1

Magnetic Shape Memory Phenomena

 1. 1.
  0338543 - FZU-D 2011 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Heczko, Oleg - Scheerbaum, N. - Gutfleisch, O.
  Magnetic Shape Memory Phenomena.
  [Jev magnetické tvarové paměti.]
  Nanoscale Magnetic Materials and Applications. Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2009 - (Liu, J.; Fullerton, E.; Qutfleisch, O.; Sellmye, D.), s. 399-440. ISBN 978-0-387-85598-1.
  [Symposium on Nanoscale Magnetic Materials and Applications. Boston (US), 25.11.2007-30.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic shape memory effect * Ni-Mn-Ga * martensitic transformation * magnetically induced transformation * magnetically induced reorientation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.springer.com/engineering/book/978-0-387-85598-1

  Giant magnetically induced strain (MFIS) up to 50 times to the strain of giant magnetostriction was observed in some Heusler alloys particularly in Ni-Mn-Ga. In analogy with the shape memory phenomenon this effect was called Magnetic shape memory (MSM) effect. The effect includes two different phenomena; mag-netically induced martensite (MIM) transformation and magnetically induced reorientation (MIR) occurring in martensite phase. Transformation behavior, structure of the martensite and phenomenology of the magnetically induced reorientation is described. The phenomenology of MIR is based on Heusler Ni-Mn-Ga compounds. The simple model is presented and its prediction tested. Different forms of the materials and its suitability for MIR effect are discussed.

  V některých Heuslerovych slitinách zvláště pak v Ni-Mn-Ga se pozoruje obří magnetickým polem indukovaná deformace, která je až 50krát větší než deformace v materiálech s obří magnetostrikcí. Díky analogii s jevem tvarové paměti se tento jev začal zvát jevem magnetické tvarové paměti. Tento jev zahrnuje dva odlišné jevy, magneticky indukovanou martensitickou transformaci a magneticky indukovanou reorientaci variantů přímo v martensitické fázi. Zde je popsáno transformační chování, struktura martensitu a fenomenologie magneticky indukované roerientace. Fenomenologie je založena na experimentálních pozorováních jevu v sloučeninách Ni-Mn-Ga. Je předložen jednoduchý model a jsou testovány jeho předpovědi. Jsou též diskutovány různé formy materiálu a jejich vhodnost pro použití jevu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182285