Počet záznamů: 1

Rapid Activation of Plasticity-Associated Gene Transcription in Hippocampal Neurons Provides a Mechanism for Encoding of One-Trial Experience

 1. 1.
  0338492 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Miyashita, T. - Kubík, Štěpán - Haghighi, N. - Steward, O. - Guzowski, J. F.
  Rapid Activation of Plasticity-Associated Gene Transcription in Hippocampal Neurons Provides a Mechanism for Encoding of One-Trial Experience.
  [Rychlá aktivace genové transkripce související se synaptickou plasticitou v hipokampových neuronech jako možný mechanismus paměťového záznamu jednorázové zkušenosti.]
  Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 4 (2009), s. 898-906 ISSN 0270-6474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hippocampus * one-trial learning * Arc
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 7.178, rok: 2009

  This paper shows that even a very limited one-trial experience is sufficient to trigger expression of the immediate-early gene Arc in the hippocampus. Complete CA3 ensembles are activated even by a brief experience, whereas CA1 ensembles continue to develop with extended experience. The Arc expression in the hippocampus depends on input from medial septum, emphasizing the link to synaptic plasticity and learning

  Tento článek ukazuje, že i velice omezená jednorázová zkušenost je dostatečná k aktivaci exprese genu časné odpovědi Arc v hipokampu. I krátká zkušenost aktivuje kompletní skupiny neuronů v CA3, zatímco neuronální skupiny v CA1 se vyvíjejí spolu s prodlužující se zkušeností. Souvislost mezi exprese genu Arc v hipokampu a synaptickou plasticitou a učením je podtržena závislostí této exprese na vstupu z mediálního septa
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182251