Počet záznamů: 1

Patterns of muscular strain in the embryonic heart wall

 1. 1.
  0338482 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Damon, B. J. - Rémond, M.C. - Bigelow, M.R. - Trusk, T. C. - Xie, W. - Perucchio, R. - Sedmera, David - Denslow, S. - Thompson, R. P.
  Patterns of muscular strain in the embryonic heart wall.
  [Svalové napětí v embryonální stěně srdce.]
  Developmental Dynamics. Roč. 238, č. 6 (2009), s. 1535-1546 ISSN 1058-8388
  Grant CEP: GA ČR GA304/08/0615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: chick embryo * heart development * myocardial strain
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 2.833, rok: 2009

  This originalreport describes the wall architecture of the embryonic ventricle and relates myocyte proliferation and differentiation to development of cardiac conduction system

  Tato původní práce pojednává o struktuře stěny komorového myokardu kuřecího zárodku a pomocí matematického modelování pomocí konečných elementů dává do souvislosti proliferaci a diferenciaci buněk se zvláštním zřetelem k vývoji převodního systému srdečního
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182244