Počet záznamů: 1

Pathways to embryonic heart failure

 1. 1.
  0338477 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedmera, David
  Pathways to embryonic heart failure.
  [Cesty k embryonálnímu srdečnímu selhání.]
  American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. Roč. 297, č. 5 (2009), H1578-H1579 ISSN 0363-6135
  Grant CEP: GA ČR GA304/08/0615
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: embryo * ultrasound * cardiac failure
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 3.712, rok: 2009

  This invited editorial focus deals with pathophysiology of heart failure in embryonic birds and mammals in the context of original repoprt showing using ultrasound biomicroscopy rapid development of the phenomenon. There are several modalities of heart failure dependent on trigger mechanism

  Pozvaný článek pojednává o patofyziologii srdečního selhání u savčího a ptačího zárodku v kontextu článku ukazujícímu pomocí ultrazvuku na rychlý rozvoj tohoto fenoménu. Rýsuje se několik typů selhání podle vyvolávajícího mechanismu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182239