Počet záznamů: 1

Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování

 1. 1.
  0338449 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlachová, Klára
  Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování.
  [Stratification, employment sector, and voting behaviour.]
  Evropská volební studia. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 135-141 ISSN 1801-6545
  Grant CEP: GA ČR GA403/07/1626
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: stratification * social class * employment sector
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_3.pdf http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_3.pdf

  Termínem stratifikace se rozumí studium strukturovaných sociálních nerovností, tj. jakýchkoliv systematických nerovností mezi skupinami lidí. Většina společností je stratifikována podle sociální třídy, příjmu, pohlaví/genderu a náboženství. Mohou však existovat i strata jiná (např. věková). Článek ukazuje, jak strata formovala volební chování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 a jak je třídní volby modifikována tím, zda volič pracuje v soukromém nebo veřejném sektoru.

  Stratification is a study of structured social inequalities, i.e. any systematic inequalities between groups of people. Majority of societies is stratified according to social class, income, sex/gender, and religion. Other strata (e.g. age) might exist in societies as well. The article shows how above mentioned strata formed electoral behavior in elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2006 and how is class voting modified by voters employment in private or public sector.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182218