Počet záznamů: 1

Léčiva - "nový" enviromentální polutant

 1. 1.
  0338317 - UEB-Q 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kotyza, Jan - Soudek, Petr - Kafka, Z. - Vaněk, Tomáš
  Léčiva - "nový" enviromentální polutant.
  [Pharmaceuticals – New Environmental Pollutants.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 7 (2009), s. 540-547 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA MŠk OC 109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: WASTE-WATER CONTAMINANTS * ACTIVATED-SLUDGE PROCESS * SEWAGE-TREATMENT PLANTS
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009
  www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_7-page_540.html

  Pojem „nový“ enviromentální polutant označuje antropogenní kontaminanty, které jsou uvolňovány do životního prostředí řádově desítky let, nicméně o jejich osud a působení na přírodu se lidé začali zajímat relativně nedávno. Jedná se především o tzv. perzistentní organické polutanty (POP). Do této skupiny patří již řadu let nechvalně známé DDT, dále např. polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a také celá řada organických pesticidů. V posledních letech se k novým polutantům přidaly polybromované retardátory hoření (BFR), přípravky pro osobní hygienu, detergenty a také léčiva, kterými se bude zabývat tento příspěvek.

  At present, pharmaceuticals, that have been used for a long time appear in environment as pollutants. Drugs and personal care products pass through the wastewater treatment without being retained. The review resumes problems, Occurrence and the fate of drugs in the environment and gives current technologies for their removal as well as possible approaches and the methods Of Solution to this problem in future.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182124