Počet záznamů: 1

Strong electron correlation in impurity models: singlet and triplet multiple scatterings

 1. 1.
  0338280 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ringel, Matouš - Janiš, Václav
  Strong electron correlation in impurity models: singlet and triplet multiple scatterings.
  [Silné elektronové korelace: singletní a tripletní násobné rozptyly.]
  Lectures on the Physics of Strongly Correlated Systems. Melville: American Institute of Physics, 2009 - (Avella, A.; Mancini, F.), s. 215-219. AIP Conference Proceedings, 1162. ISBN 978-0-7354-0699-5.
  [Training Course in the Physics of Strongly Correlated Systems /13./. Salermo (IT), 06.10.2008-17.10.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0644
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: Anderson impurity model * strong-coupling regime * parquet equations * Kondo scale
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika

  Simplified parquet approximation to strongly correlated electrons is generalized as to include all three important two-particle scattering channels: singlet, triplet with spin zero and spin one. The approximation is tested on the Kondo regime in a weak external magnetic field, where we found two Kondo scales for longitudinal and transversal fluctuations.

  Zjednodušené přiblížení parketových rovnic pro silně korelované elektrony bylo zobecněno tak, aby zahrnovalo násobné dvoučásticové rozptyly jak ze singletního tak ze dvou tripletních kanálů. Přiblížení jsme testovali na Kondově režimu ve slabém magnetickém poli, kde jsme našli dvě různé Kondovy škály. Jednu pro longitudinální fluktuace a jednu pro transversální.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182096