Počet záznamů: 1

Ferroelectric-paraelectric phase transition temperatures of an array of nanorods (nanocones) with a Gaussian size distribution

 1. 1.
  0338273 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bykov, Pavlo - Suchaneck, G. - Jastrabík, Lubomír - Bykov, I. P. - Gerlach, G.
  Ferroelectric-paraelectric phase transition temperatures of an array of nanorods (nanocones) with a Gaussian size distribution.
  [Teploty přechodu mezi feroelektrickou - paraelektrickou fází v systému polí tvořených z nanotyček (nanokuželů) s Gaussovým rozdělením velikosti.]
  Theory and Applications of Ferroelectric and Multiferroic Materials. Warrendale, PA: Materials Research Society, 2009 - (Dawber, M.), 1110_C09_13/-1-3. MRS Proceedings, Vol. 1110E.
  [2008 Fall Meeting - Electronics, Photonics, and Magnetism, Symposium C. Boston (US), 01.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: ferroelectric nanorods * phase transition temperatures
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://dx.doi.org/10.1557/PROC-1110-C09-13

  In this work, we present numerical simulations of a "metamaterial" consisting of ferroelectric nanocones. To evaluate the impact of the size distribution on the phase transition behavior, we used the size dependence of the ferroelectric-paraelectric phase transition temperature.The phase transition temperatures revealed a strong decrease with broadening of the size distribution function.

  V práci jsou prezentovány numerické simulace "metamateriálu" obsahujícím feroelektrické nanokužely. K vyhodnocení vlivu rozdělovací funkce velikosti na chování fázového přechodu byla využita teplota fázového přechodu z feroelektrické do paraelektrické fáze. Stanovená teplota fázového přechodu vykazuje značný pokles s rozšířením distribuční funkce velikosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182093