Počet záznamů: 1

Generation of turbulence by vibrating forks and other structures in superfluid He-4

 1. 1.
  0338210 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Blažková, Michaela - Schmoranzer, D. - Skrbek, L. - Vinen, W. F.
  Generation of turbulence by vibrating forks and other structures in superfluid He-4.
  [Generace turbulence vibrující ladičkou a ostatní struktury v supratekutém He-4.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 5 (2009), 054522/1-054522/4 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0276
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: turbulence * superfluid He * vibrating fork
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  A study of the drag on the prongs of a number of quartz forks vibrating in the superfluid and normal phases of 4He is reported, and particular attention is paid to the transitions from laminar to turbulent flow over a wide range of temperature.

  Je uvedena studie tlumení ramen křemenných ladiček vibrujících v supratekuté a normální fázi He4 a zvláštní pozornost je věnována přechodu z laminárního do turbulentního proudění v širokém rozsahu teplot.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182047