Počet záznamů: 1

Latitudinal variation of the topside electron temperature at different levels of solar activity

 1. 1.
  0338199 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Truhlík, Vladimír - Bilitza, D. - Třísková, Ludmila
  Latitudinal variation of the topside electron temperature at different levels of solar activity.
  [Šířková změna elektronové teploty v topside ionosféře při různých úrovních sluneční aktivity.]
  Advances in Space Research. Roč. 44, č. 6 (2009), s. 693-700 ISSN 0273-1177
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420603
  Grant ostatní:NASA(US) NNH06CD17C
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Electron temperature * Solar activity variation * Latitudinal dependence
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.079, rok: 2009

  A database of electron temperature (Te) measurements comprising most of the available satellite measurements in the topside ionosphere is used for studying the solar activity variations of the electron temperature Te at different latitudes, altitudes, local times and seasons. The Te data are grouped into three levels of solar activity at four altitude ranges, for day and night, and for equinox and solstices. In general Te changes with solar activity are small and comparable in magnitude with seasonal changes but much smaller than the changes with altitude, latitude, and from day to night. In all cases, except at low altitude during daytime, Te increases with increasing solar activity. But this increase is not linear as assumed in most empirical Te models but requires at least a parabolic approximation. At 550 km during daytime negative as well as positive correlation is found. Our data base allows to quantify the latitude range and seasonal conditions for which these correlations occur.

  Databáze měření elektronové teploty (Te) zahrnující většinu dostupných družicových měření v topside ionosféře je použita pro studium změn Te v různých šířkách, výškách, místních časech a ročních obdobích se sluneční aktivitou. Data jsou roztříděna pro tří úrovně sluneční aktivity, čtyři rozsahy výšek, den a noc, a pro rovnodennost a slunovraty. Obecně jsou změny Te se sluneční aktivitou malé a srovnatelné se sezonními změnami, jsou však menší než změny s šířkou, výškou a denní dobou. Ve všech případech, kromě v malých výškách ve dne, Te se sluneční aktivitou roste. Tato změna však není lineární, jak se až dosud předpokládá ve většině empirických modelů Te, ale vyžaduje při nejmenším parabolickou aproximaci.V 550 km ve dne byla nalezena jak pozitivní tak negativní korelace. Naše globální databáze dovoluje urči trozsah šířek a roční dobu, kdy se tyto korelace vyskytují.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182039