Počet záznamů: 1

Místa pro chvíle slavnostní

 1. 1.
  0338167 - UDU-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Benešovská, Klára
  Místa pro chvíle slavnostní.
  [Places designated for Ceremony.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, Suppl. 3 (2009), s. 319-336 ISSN 0862-979X.
  [Dvory a rezidence ve středověku III. Praha, 04.02.2009-05.02.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: medieval art * Bohemia * scenography of ceremonies
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Příspěvek se zabývá vytvářením slavnostních míst pro panovníka u příležitosti oficiálních ceremonií na veřejných místech i v interiérech formou dočasné-přenosné architektury typu stanů, tribun, baldachýnů nad trůny i nad přijímacím ložem apod.

  This contribution deals with the creation of places designated for the ruler during official ceremonies, set in public spaces away from permanent architecture and also in interiors, that is timber structures such as tribunes, elevated platforms (dais), tents, baldachins and thrones.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182013