Počet záznamů: 1

Raně středověké pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Antropologická charakteristika, zdravotní stav chrupu

 1. 1.
  0338161 - ARU-G 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Stránská, Petra
  Raně středověké pohřebiště na Budči (poloha Na Týnici). Antropologická charakteristika, zdravotní stav chrupu.
  [The Early Medieval Burial Site in Budeč (Na Týnici). Anthropological Description, Dental Health.]
  Památky archeologické. Roč. 100, - (2009), s. 213-240 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: 9th-10th centuries * Budeč * skeleton burial site * demographic structure * cluster analysis * dental health * paleopathology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předmětem této studie je antropologická analýza lidských kostrových pozůstatků odkrytých na raně středověkém pohřebišti v Budči - Na Týnici. Pozůstatky pocházejí ze 114 hrobů a ze společného objektu 5. Zajímavosti: bylo zde nalezeno množství nestandardně uložených skeletů, v hrobech výrazně převažují ženy nad muži, kteří byli pohřbeni v hromadném hrobu. Zjišťovali jsme i podobnost budečského souboru a jiných obdobně datovaných raně středověkých lokalit z Čech a Moravy pomocí shlukové analýzy. V závěru byl vyhodnocen zdravotní stav chrupu a další patologické odchylky.

  The object of this study is the anthropological analysis of the skeletal remains uncovered on an Early Medieval burial site in Budeč - Na Týnici. The remains are coming from 114 graves and from the mass grave 5. The matter of interest: a large number of skeletons buried in nonstandard fashion were discovered here, the significant prevalence of females in individual graves, the mass grave, on the other hand, contained a majority of men. We also attempted to determine the similarities of the Budeč assemblage and other Early Medieval Bohemian and Moravian locations from the same time using a cluster analysis. The evaluation of dental health and other pathological deviations of the skeletons was made in conclusion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182010