Počet záznamů: 1

Člověk Karel Kramář. Nad vzpomínkalmi pamětníků

 1. 1.
  0338143 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tomeš, Josef
  Člověk Karel Kramář. Nad vzpomínkalmi pamětníků.
  [Karel Kramář the man in memoirs of his friends.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 655-667 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se snaží zachytit lidský profil Karla Kramáře jako sondu do privatissima významné historické postavy i jako možný klíč k pochopení jejího politického stylu a mnoha postojů. Opírá se především o svědectví lidí, kteří Kramáře dobře znali a často patřili k jeho blízkým politickým spolupracovníkům a přátelům (vzpomínky V. Klímy, F. Ježka, B. Němce a M. Matouškové). Sleduje, jak se jeho mentalita, naturel, osobní vlastnosti i charakter projevovaly ve vztahu k jeho rodičům, manželce a osobním přátelům. Kramářovu politickou autoritu odvozuje z jeho mravní integrity, kterou osvědčil po téměř půlstoletí svého politického působení.

  The essay tries to present Kramář’s human profile not only from the perspective of his private life but also as a key to the understanding of his political style and attitudes. It is based primarily on testimonies of people, who knew Kramář well and were often his political collaborators and friends (memoirs of V. Klíma, F. Ježek, B. Němec and M. Matoušková). The nature, mentality and character of Karel Kramář is analyzed on the background of his specific attitudes towards his parents, wife and personal friends. The findings of research indicate that the major source of Kramář’s considerable political authority came from his moral integrity, maintained for almost half a century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181996