Počet záznamů: 1

K politickému programu Kramářových národních demokratů

 1. 1.
  0338142 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pehr, Michal
  K politickému programu Kramářových národních demokratů.
  [On the political program of Kramář's National Democrats.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 519-530 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Czechoslovakia * politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá politickým programem Československé národní demokracie, v jejímž čele stál Karel Kramář od jejího vzniku v roce 1919 až do své smrti. Autor se v této stati věnuje nejen obsahu politického programu, ale blíže rozebírá i důvody volebního neúspěchu strany. Tato politická strana vstupovala do nově založeného Československa s velkými ambicemi. Chtěla se stát vůdčí stranou v národě, což se ovšem nestalo, pro příliš široký program. Strana ve svém programu chtěla totiž prosazovat především obhajobu zájmů českého národa a liberální demokratický systém. V nově založeném liberálním Československu bylo ovšem těchto hodnot dosaženo. Koncepce celonárodní strany tak nemohla v daném období obstát. Společnost byla výrazně diferenciovaná a to bylo základním klíčem jejího neúspěchu. Přesto ovšem byla národní demokracie pevnou a nedílnou součástí prvorepublikového politického systému a představovala organizací lidí, kteří obhajovali demokratický systém Československé republiky.

  The essay is concerned with the political program of Czechoslovak National Democracy, lead by Karel Kramář from its establishment in 1919 till his death, and with the cause of its electoral defeat. Many members of the party had been distinguished personalities and believed in its success in Czechoslovakia. It aimed to be the leading force of the nation. The main reason, why it did not succeed was its excessively broad program, aimed at defending interests of the Czech nation and the liberal-democratic system which were in fact a reality in Czechoslovakia. Despite this setback, the party was a significant and integrated component of the Czechoslovak political system. Its members had been continually loyal to the Czechoslovak Republic and its democratic system.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181995