Počet záznamů: 1

Edice zprávy K. Kramáře T. G. Masarykovi a ministerské radě o poměrech a situaci na mezinárodní mírové konferenci v Paříži z roku 1919

 1. 1.
  0338140 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Quagliatová, Vlasta
  Edice zprávy K. Kramáře T. G. Masarykovi a ministerské radě o poměrech a situaci na mezinárodní mírové konferenci v Paříži z roku 1919.
  [Edition of reports of K. Kramář to T. G. Masaryk and to the Ministry Council on conditions and situations at the International Peace Conference in Paris in 1919.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 404-422 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * Masaryk, T. G. * Paris, Peace Conference 1919
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zpráva Karla Kramáře je unikátním písemným svědectvím o uvažovaných zahraničněpolitických plánech československého premiéra v souvislosti s osvobozením Ruska od bolševické diktatury. Kramář jej sepsal během svého působení na pařížské mírové konferenci v únoru 1919. Svůj elaborát o ruské otázce zaslal k posouzení do Prahy prezidentu Masarykovi, resp. členům vládního kabinetu pod adresou ministra Švehly, v jehož písemné pozůstalosti deponované v Národním archivu ČR je doposud nepublikovaný dokument uložen.

  The report of Karel Kramář is a unique, written testimony on his ideas about plans related to the liberation of Russia from the Bolshevik dictatorship. Kramář wrote this document at the Paris Conference in February 1919. He sent it to President Masaryk for evaluation as well to members of the cabinet with the adress of Minister Švehla. As yet unpublished document is deposited with Švehla's papers in the Czech National Archives.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181993