Počet záznamů: 1

Kramářova reflexe pařížské mírové konference v osobní korespondenci s T. G. Masarykem

 1. 1.
  0338139 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Quagliatová, Vlasta
  Kramářova reflexe pařížské mírové konference v osobní korespondenci s T. G. Masarykem.
  [Kramář's impressions of the Paris Conference in his correspondence with T. G. Masaryk.]
  Moderní dějiny. Roč. 17, Suppl. 2 (2009), s. 384-403 ISSN 1210-6860.
  [Karel Kramář (1860-1937). Praha, 31.10.2007-02.11.2007]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Kramář, Karel * T. G. Masaryk * Czechoslovakia, 1919
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie mapuje Kramářovu účast na mírové konferenci v Paříži a přibližuje premiérovu osobitou reflexi jejího průběhu i kritické hodnocení „pařížských“ poměrů. Pramennou náplň příspěvku tvoří vzájemná osobní korespondence K. Kramáře a T. G. Masaryka z roku 1919. Pařížské reference z pera Karla Kramáře jsou v obecné rovině cenným zdrojem informací o formulování zásad československé zahraniční politiky a o utváření její koncepce, současně mj. dokládají názorovou konfrontaci mezi prezidentem a ministerským předsedou na dané téma.

  The study covers Kramář's participation in the Peace Conference in Paris. It shows the Premier's personal reflective impressions on the course of the conference as well as his critical evaluation of the Paris conditions. It is based on the correspondence between K. Kramář and T. G. Masaryk between January and September 1919. The Paris memoirs of Karel Kramář are a valuable source of information on forming the principles and conception of Czechoslovak foreign policy. In this respect they also reveal confrontations between the President and the Prime Minister.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181992