Počet záznamů: 1

Analysis of Climate Model Outputs Using Linear and Nonlinear Statistical Techniques

 1. 1.
  0338107 - UFA-U 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chládová, Zuzana
  Analysis of Climate Model Outputs Using Linear and Nonlinear Statistical Techniques.
  [Analýza výstupů klimatických modelů pomocí lineárních a nelineárních technik.]
  WDS'09 Proceedings of Contributed Papers. Prague: Matfyzpress, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 235-240. ISBN 978-80-7378-103-3.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: RCMs * GCMs * Czech Republic * mean daily temperature * precipitation
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Regional climate models (RCMs) are currently one of regularly applied tools for localization of global climate models (GCMs) outcomes. This study is focused on analyses of mean daily temperature and precipitation using linear and nonlinear statistical techniques. 48 grid points of the regional climate models HIRHAM and RCAO and 29 meteorological stations of the Czech Republic were compared in the period 1961-1990. Mean annual courses of mean daily temperature and precipitation in the period 2071-2100 were analyzed at selected HIRHAM and RCAO grid points for A2 and B2 emission scenarios [IPCC, 2007]. Furthermore, time-delayed average mutual information (AMI) and autocorrelation function were analyzed. AMI and autocorrelation function were calculated for one selected time series of each grid point of the Czech Republic and Europe with a time lag varying from 1 to 10 days. The values of average mutual information were compared with values of autocorrelation function.

  Globální a regionální klimatické modely jsou v současnosti nejdůležitějšími nástroji při vytváření projekcí budoucího klimatu. V rámci předkládané práce byla provedena analýza schopnosti klimatických modelů modelovat budoucí klima pomocí lineárních a nelineárních statistických technik. Konkrétně byly porovnávány zvolené referenční a budoucí běhy regionálních klimatických modelů RCAO a HIRHAM na území České republiky. Pro 48 uzlových bodů těchto regionálních klimatických modelů a 29 meteorologických stanic na území České republiky byly porovnávány roční chody průměrné denní teploty a srážek pro období 1961–1990. Pro uzlové body byly sledovány roční chody průměrné denní teploty a srážek podle scénářů A2 a B2 pro období 2071–2100. V další části práce byla provedena analýza pomocí časově zpožděné míry vzájemné informace (MVI) a autokorelační funkce s časovým posunem od jednoho do deseti dní. Prostorové rozložení MVI bylo vyhodnoceno pro evropský kontinent se zaměřením na území České republiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181966