Počet záznamů: 1

Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties

 1. 1.
  0338066 - USMH-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Trčková, Jiřina - Řezba, Karel
  Study of adhesion of cement mixture and fibres and changes of its tension properties.
  [Studium soudržnosti cementové směsi s vlákny a jejich tahové vlastnosti.]
  Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 6, č. 4 (2009), s. 475-482 ISSN 1214-9705
  Grant CEP: GA ČR GA103/08/1197
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: fibre cement mixture * pullout test * tension properties
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Impakt faktor: 0.275, rok: 2009

  To obtain the starting point for theoretical numerical computations the fibre reinforced concrete construction properties, adhesion of cement mixture with steel and polypropylene fibres and changes in its tension properties commensurate with number and weight percentage in the tested specimen were tested under laboratory conditions.

  Pro získání vstupních dat pro teoretické numerické výpočty vlastností konstrukcí z vláknobetonů se v laboratorních podmínkách testovala soudržnost ocelových a polypropylenových vláken s cementovou směsí a změny tahových vlastností v závislosti na počtu a váhovém množství vláken v cementové směsi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181930