Počet záznamů: 1

The interaction of genetic and environmental factors in the etiology of hypertension

 1. 1.
  0338051 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuneš, Jaroslav - Zicha, Josef
  The interaction of genetic and environmental factors in the etiology of hypertension.
  [Interakce genetických faktorů a faktorů prostředí v etiologii hypertenze.]
  Physiological Research. Roč. 58, Suppl.2 (2009), S33-S41 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/08/0139; GA ČR(CZ) GA305/09/0336; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: metabolic syndrome * hypertension * epigenetics
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Essential hypertension is a complex trait resulting from the interaction of multiple genetic and environmental factors. Not only genetic but also epigenetic inheritance plays a significant role. Despite a considerable research effort, it is still difficult to identify all genetic determinants leading to essential hypertension. Although cardiovascular diseases usually become a medical problem in adulthood, their roots might be traced back to earlier stages of ontogeny

  Esenciální hypertenze je komplexní porucha vznikající na bázi interakce genetických faktorů a faktorů prostředí. Nejenom genetická ale i epigenetická dědičnost hrají významnou úlohu. Navzdory značnému výzkumnému úsilí je dosud obtížně identifikovat všechny genetické faktory vedoucí k esenciální hypertenzi. Ačkoliv kardiovaskulární choroby se obvykle stávají zdravotním problémem až v dospělosti, jejich kořeny mohou být vystopovány do časných stádií vývoje jedince
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181915