Počet záznamů: 1

Effect of protein kinase C and protein kinase A inhibitors on contraction of isolated femoral arteries of SHR and Wistar rats

 1. 1.
  0338042 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bal, Manjot Singh - Paulis, Ĺudovít - Zicha, Josef - Kuneš, Jaroslav
  Effect of protein kinase C and protein kinase A inhibitors on contraction of isolated femoral arteries of SHR and Wistar rats.
  [Účinek inhibitorů protein kináz C a A na kontrakci izolovaných femorálních artérií SHR a Wistar potkanů.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 6 (2009), s. 793-798 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500110902
  Grant ostatní:EC(XE) PIEF-GA-2009-237834
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: femoral artery * calcium * myograph
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  Alterations of calcium handling and other second messenger cascades including protein kinase C (PKC) and A (PKA) were suggested to be responsible for abnormal vascular function in spontaneously hypertensive rats (SHR). Vasoconstriction elicited by adrenergic stimulation is more dependent on extracellular calcium influx in SHR compared to Wistar rats. The activation of PKA contributes to this calcium-dependent vasoconstriction in SHR but not in Wistar. On the other hand, PKC activation seems to play a less important role in vasoconstriction in SHR than in Wistar rats

  Změn metabolismu vápníku a intracelulárních kaskád druhých poslů včetně protein kinázy C (PKC) resp. A (PAK) mohou být odpovědné za abnormální funkci cév u spontánně hypertenzních potkanů (SHR). Vasokonstrikce vyvolaná adrenergní stimulací je více závislá na vstupu extracelulárního vápníku u SHR než u normotenzních Wistar potkanů. Aktivace PAK přispívá k této na vápníku závislé vasokonstrikci více u SHR než u Wistarů. Naproti tomu aktivace PKC hraje menší úlohu ve vasokonstrikci u SHR než u Wistarů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181906