Počet záznamů: 1

Za samostatný český stát. Fenomén České strany státoprávně pokrokové (1908-1914)

 1. 1.
  0338025 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tomeš, Josef
  Za samostatný český stát. Fenomén České strany státoprávně pokrokové (1908-1914).
  [Towards an Independet Czech State. The Phenomenon of the Czech Constitutional Progressive Party (1908-1914).]
  Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 23-62 ISSN 1803-9243
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czech politics, 1890-1918 * Czech Constitutional Progressive Party * nationalism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie shrnuje historii České strany státoprávně pokrokové, představující osobitou mluvčí radikálního českého nacionalismu na počátku 20. století, jež jako první česká politická strana kalkulovala s ideou samostatného českého státu i mimo rámec Rakousko-Uherska, orientovala se na mezinárodní řešení české otázky a stala se průkopnicí domácího i zahraničního odboje za první světové války.

  The study summarizes the history of the Czech Constitutional Progressive Party, a special voice of the radical Czech nationalism at the beginning of the 20th century. It was the first political party which incorporated the idea of an independent Czech state out of the framework of Austria-Hungary, counted with the international solution of the Czech question, and stood in the forefront of domestic and foreign resistance during the World War I.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181893