Počet záznamů: 1

Návrh českého občanského zákoníku: obrat paradigmat

 1. 1.
  0338021 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Eliáš, Karel
  Návrh českého občanského zákoníku: obrat paradigmat.
  [The Proposal of the Czech Civil Code: Paradigm Shift.]
  Právní rádce. Roč. 18, č. 1 (2010), s. 4-13 ISSN 1210-4817
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: new Czech Civil Code * reform of private law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Nedávno dokončená osnova nového českého civilního kodexu představuje těžiště projektu reformy soukromého práva v České republice. Dvě desetiletí se tady diskutuje o nutnosti změn občanského práva pod vlivem zdejších společenských a sociálních poměrů. Podstata je v obratu paradigmat od sociálního inženýrství k úctě vůči privátní sféře jednotlivce.

  A recently completed draft of the new Czech Civil Code represents the focus of the project concerning the reform of Private Law in the Czech Republic. For two decades, the necessity to adjust Civil Law to the changes of local social conditions has been discussed. The subject-matter is in the paradigm shift from social engineering towards the respect for a private sphere of an individual.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181890